Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đăng lúc: Thứ hai - 10/05/2021 06:26 - Người đăng bài viết: vinhdung
Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội,  ngày 04  tháng 5 năm 2021
 
THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
 
Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:
- Thời gian: 08h30 ngày 18 tháng 5 năm 2021 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, tầng 7, số 9b Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
2. Nội dung Đại hội:
Theo chương trình Đại hội đính kèm.
3. Tài liệu Đại hội:
Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.hcsc.com.vn
            4. Thành phần tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội.
5. Các vấn đề khác:
- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (kèm mẫu giấy ủy quyền đính kèm thư mời này).
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Thư mời, CMND/Hộ chiếu/Giấy ủy quyền hợp lệ để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và tuân thủ nghiêm việc phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng bằng cách rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 15/5/2021 bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về văn phòng Công ty theo địa chỉ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
Số 9B đường Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 37722976           Fax: (024) 37735170
Email: tchc@hcsc.com.vn
Trân trọng./.
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
   
 
 (Đã ký)
 
Nguyễn Đức Hào
 

**** Tài liệu đính kèm ĐHĐCĐ 2021 xem chi tiết tại đây
Tác giả bài viết: TCHC
 

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên viết tắt:  CÔNG TY ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên nước ngoài:  HA NOI CADASTRAL SURVEY JOINT STOCK COMPANY Chủ tịch HĐQT:  NGUYỄN ĐỨC HÀO Phó Tổng giám đốc: NGUYỄN ĐỨC VIỆT Giấy chứng nhận đăng ký...

Đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến dịch vụ nào của chúng tôi?

Đo đạc, thành lập bản đồ các tỷ lệ.

Cắm mốc giới giao đất.

Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Đánh giá tác động môi trường.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 602
  • Tháng hiện tại: 10051
  • Tổng lượt truy cập: 1153078

Hỗ trợ khách hàng

Ho tro khach hang