HCSC - Khảo sát đo đạc thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, cắm mốc giới

Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/05/2021 09:27 - Người đăng bài viết: vinhdung
Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
 
Số: 218 /2021/TB-CTĐC-TCHC
“Về việc tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2021"
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021
 

 
THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;
Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 04/05/2021;
Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 17/CV-BCĐ ngày 13/05/2021 của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh COVID-19;
Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay,
Nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cổ đông, Hội đồng quả trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội vào ngày 18/5/2021 và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội vào thời điểm khác phù hợp với tình hình thực tế.
Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được lựa chọn vào thời điểm an toàn, thích hợp theo quy định và trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông, đồng thời được cập nhật thông qua website của công ty: www.hcsc.com.vn
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng thông báo và kính mong Quý vị cổ đông thông cảm vì sự bất tiện này.
Trong trường hợp có thông tin chưa rõ, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty qua số điện thoại: 0243.7735170 và email: tchc@hcsc.com.vn
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT,BĐH, BKS
- Lưu.
 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hào**** Chi tiết thông báo xem tại đây
Tác giả bài viết: TCHC
 

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên viết tắt:  CÔNG TY ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên nước ngoài:  HA NOI CADASTRAL SURVEY JOINT STOCK COMPANY Chủ tịch HĐQT:  NGUYỄN ĐỨC HÀO Phó Tổng giám đốc: NGUYỄN ĐỨC VIỆT Giấy chứng nhận đăng ký...

Đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến dịch vụ nào của chúng tôi?

Đo đạc, thành lập bản đồ các tỷ lệ.

Cắm mốc giới giao đất.

Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Đánh giá tác động môi trường.

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 120
  • Tháng hiện tại: 16709
  • Tổng lượt truy cập: 1067849

Hỗ trợ khách hàng

Ho tro khach hang