Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
Tên viết tắt:  CÔNG TY ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
Tên nước ngoài:  HA NOI CADASTRAL SURVEY JOINT STOCK COMPANY
Chủ tịch HĐQT:  NGUYỄN ĐỨC HÀO Phó Tổng giám đốc: NGUYỄN ĐỨC VIỆT
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần; mã số doanh nghiệp: 0100102446 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/8/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/11/2015.
Quận, huyện:  Quận Ba Đình Xã, phường:  Phường Thành Công
Địa chỉ trụ sở:  Số 9B, đường Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam