Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đăng lúc: Thứ năm - 20/04/2023 09:41 - Người đăng bài viết: vinhdung
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  128  /2023/TB-HĐQT Hà Nội,  ngày 31 tháng 5 năm 2023
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 
 
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
 
 1. Thời gian: 09h00, ngày 29 tháng 6 năm 2023 (thứ năm)
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 – Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội – Số 9b đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
 3. Nội dung chính:
Thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác có liên quan cụ thể như sau:
a) Các báo cáo:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023
b) Các tờ trình
 1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
 3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 4. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
 5. Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
 6. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
 7. Thông qua tờ trình về việc kế hoạch thoái vốn phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội giai đoạn 2022-2025
 c) Các nội dung khác có liên quan.
 1. Điều kiện dự họp:
 1. Các vấn đề khác:
+ Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng;
+ Có mặt lúc 08h30 ngày 29/6/2023 để làm thủ tục và nhận tài liệu;
+ Xuất trình bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
+ Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay Cổ đông.
THÔNG BÁO NÀY THAY CHO THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Trân trọng thông báo!.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên;
- Lưu.
CHỦ TỊCH HĐQT
 
 
 
(đã ký) 
 
 
Nguyễn Đức Hào
 
*** Tài liệu đính kèm tại đây

 

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên viết tắt:  CÔNG TY ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Tên nước ngoài:  HA NOI CADASTRAL SURVEY JOINT STOCK COMPANY Chủ tịch HĐQT:  NGUYỄN ĐỨC HÀO Phó Tổng giám đốc: NGUYỄN ĐỨC VIỆT Giấy chứng nhận đăng ký...

Đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến dịch vụ nào của chúng tôi?

Đo đạc, thành lập bản đồ các tỷ lệ.

Cắm mốc giới giao đất.

Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Đánh giá tác động môi trường.

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 3
 • Khách viếng thăm: 2
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 111
 • Tháng hiện tại: 14740
 • Tổng lượt truy cập: 1130571

Hỗ trợ khách hàng

Ho tro khach hang