Các nguồn lực của Công ty

Các nguồn lực của Công ty
Nguồn lực, đặc biệt là nhân lực, luôn chiếm vị trí trọng tâm trong các kế hoạch hoạt động, chiến lược phát triển của các công ty.
# Về nhân lực:
- Tổng số CBCNV hiện đang làm việc tại Công ty là 170 đ/c.
   Trong đó :   + Nữ 29 đ.c.
                        + Nam 141 đ.c
- Trình độ chuyên môn:
                        + Thạc sĩ kỹ thuật: 01 đ.c
                        + Thạc sĩ Quản lý đất đai: 01 đ.c
                        + Kỹ sư, cử nhân : 133 đ.c; 
                        + Trung cấp, cao đẳng 23 đ.c; 
                        + Công nhân kỹ thuật 12 đ.c;

    Hiện nay Công ty có 10 đ/c đang theo học Đại học tại chức và văn bằng 2.

- Các tổ chức trong Công ty gồm: 
                        + 1 Đảng bộ, có 38 Đảng viên.
                        + 1 Công đoàn cơ sở.
                        + 1 Đoàn Thanh niên CSHCM.

    # Về trang thiết bị:
- Công ty đã trang bị 45 bộ máy tính có cấu hình lớn để phục vụ cho việc xử lý số liệu và vẽ bản đồ.

- 08 máy tính xách tay phục vụ các công việc xử lý số liệu trực tiếp ngoài hiện trường

- Các phần mềm chuyên dùng vẽ, biên tập bản đồ, lập Hồ sơ KTTĐ, bình sai....

- 25 máy toàn đạc điện tử của Thuỵ Sỹ gồm các máy TC 600, TC 605, TC 305, TC 405, TS 02....

- 05 máy đo thuỷ chuẩn.

- 08 bộ máy đo GPS 

- 04 máy vẽ bản đồ màu Ao HP Disign Jet 500.

- Hệ thống máy in đa chức năng OCE TDS 450 - Hà Lan

Tác giả bài viết: P.TCHC